Entourage Season 6 Premiere

Entourage Sixth Season Premiere at the Paramount Theater on the Paramount Studios Lot in Hollywood, California.